Jesteś tutaj: Strona główna » REKLAMACJE I ZWROTY »
REKLAMACJE I ZWROTY

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Reklamacje Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: sklep@madake.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Wzór reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
  5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017.459 t.j. ze zm.).
  2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość (poniżej).
  3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów - szczegóły zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość (poniżej).
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

 

PONIŻEJ PLIKI DO POBRANIA:

pouczenie o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość

wzór odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość

wzór reklamacji

 

Sklep internetowy Shoper.pl